Ośrodek Leczenia Uzależnień
Terapia Indywidualna
Zajęcia indywidualne pozwalają na dogłębną analizę trudności, problemów oraz przyczyn uzależnienia.

Terapia Uzależnień - Zajęcia Indywidualne

Już na samym początku wybierzemy dla Ciebie specjalistę, który będzie prowadził Twój proces terapeutyczny. W skład naszej kadry wchodzą specjaliści z ogromnym doświadczeniem. Pomogliśmy już setkom osób, mamy pewność że pomożemy także Tobie. Psycholodzy i Terapeuci, z którymi rozpoczniesz terapię indywidualną, pomogą zaakceptować uzależnienie i potraktować je jako chorobę, którą można wyleczyć. Podsuną propozycje zmian, które pozwolą Tobie stanąć na własne nogi i zacząć życie, o jakim kiedyś marzyłeś.


To Ty decydujesz się na walkę z nałogiem i to Ty z nim zwyciężysz. Zadaniem personelu ośrodka Dromader jest wspomóc Cię w wygraniu zarówno mniejszych bitew, jak i całej wojny. Dlatego tak duży akcent kładziemy na indywidualny program terapii uzależnień.

Podczas zajęć indywidualnych pacjent wspólnie z terapeutom analizuje trudności i problemy oraz przyczyny ich występowania. W trakcie sesji odbywa się wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta z uwzględnieniem problematyki, będącej powodem zgłoszenia się na terapię uzależnień.

Na pierwszych spotkaniach ustalane są również realne cele do osiągnięcia w ramach terapii, przekazywane zasady obowiązujące w ramach grup terapeutycznych, a nawet czas trwania całego procesu terapeutycznego.

Zajęcia Grupowe

Podczas codziennej terapii grupowej, nauczysz się słuchać innych i akceptować samego siebie. Zajęcia zawierają elementy edukacyjne, motywacyjne i treningowe. Więcej +

Całodobowa Opieka

Gwarantujemy wsparcie i opiekę, lekarze specjaliści, terapeuci, psychologowie oraz pielęgniarki - pozostają do Twojej dyspozycji. Więcej +

Najważniejszym założeniem indywidualnego programu terapii uzależnienia jest to, że każdy pacjent jest odrębną jednostką z typowymi dla siebie specyficznymi mechanizmami i sposobami zachowań. Zgodnie z naszą maksymą - "leczenie uzależnienia powinno być dostosowane do każdego pacjenta indywidualnie z zachowaniem spójnych ogólno przyjętych reguł", cały cykl terapii jest indywidualnie dostosowany do realnych potrzeb pacjenta. Ważnym celem prowadzonej przez nas terapii uzależnienia jest nauka nowych zdrowych zachowań oraz samowiedza wynikająca z dogłębnego poznania siebie, która ma służyć zachowaniu abstynencji poprzez umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nawrotowych. Po zakończeniu terapii pacjent otrzymuje dalsze wskazówki formy i częstotliwości zajęć motywacyjno - nawrotowych.

Kroki leczenia uzależnień:

1 Detoksykacja

 

2 Terapia Uzależnień

 

3 Zapobieganie Nawrotów

detoksykacja
 
 

Pamiętaj, właściwy wybór formy i ścieżki terapii jest kluczowy dla całego procesu zdrowienia, dlatego najlepiej będzie, by w podejmowaniu decyzji doradził Ci doświadczony terapeuta uzależnień. Wiedz że, przejście każdego z wyznaczonych etapów terapii uzależnień - daje największe szanse na wygranie z nałogiem. Nie martw się porażką, cały porces leczenia zastał tak skonstruowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Zadzwoń do nas, odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i doradzimy którą ścieżkę obrać by rozpocząć leczenie odwykowe - dane kontaktowe +

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia