Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia Pogłębiona - Zapobieganie nawrotom choroby i motywacja

Terapia pogłębiona skierowana jest do osób, które przeszły podstawowy program terapii uzależnień w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej naszego ośrodka. Z terapii pogłębionej mogą również skorzystać osoby które w innym miejscu realizowały podstawowy program terapii uzależnień i chcą dalej uczestniczyć w programie leczenia.


Program zapobiegania nawrotom uzależnienia, opiera się na procesie grupowym oraz spotkaniach indywidualnych które pełnią funkcję uzupełniającą oraz monitorującą postępy terapeutyczne.

Zakres merytoryczny spotkań skoncentrowany jest na tematach związanych z zapobieganiem nawrotów choroby.

Pacjenci zarówno w sposób edukacyjny jak i treningowy uczą się czym są nawroty w uzależnieniu, jak zapobiegać ich wystąpieniu, co robić żeby uniemożliwić ich nasilenie oraz jak zapobiec złamaniu abstynencji.

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy do samopoznania i stworzenia mapy własnych sygnałów ostrzegawczych nawrotu, ale też spełnia ważną funkcję wspierającą i motywującą w procesie trzeźwienia.

Zajęcia Grupowe

Podczas codziennej terapii grupowej, nauczysz się słuchać innych i akceptować samego siebie. Zajęcia zawierają elementy edukacyjne, motywacyjne i treningowe. Więcej +

Konsultacje Indywidualne

W ramach konsultacji indywidualnych, możesz skorzystać z porad udzielanych przez naszych terapeutów uzależnień, psychologów, psychiatrów oraz lekarzy specjalistów. Więcej +

Zakwalifikowanie do terapii pogłębionej w naszym ośrodku odbywa się poprzez wcześniejszą konsultację indywidualną z terapeutą uzależnień. Sesje terapeutyczne odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, każda sesja grupowa trwa 3 godziny. 

Kroki leczenia uzależnień:

1 Detoksykacja

 

2 Terapia Uzależnień

 

3 Zapobieganie Nawrotów

detoksykacja
 
 

Pamiętaj, właściwy wybór formy i ścieżki terapii jest kluczowy dla całego procesu zdrowienia, dlatego najlepiej będzie, by w podejmowaniu decyzji doradził Ci doświadczony terapeuta uzależnień. Wiedz że, przejście każdego z wyznaczonych etapów terapii uzależnień - daje największe szanse na wygranie z nałogiem. Nie martw się porażką, cały porces leczenia zastał tak skonstruowany - by ryzyko porażki było jak najmniejsze!

Zadzwoń do nas, odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości i doradzimy którą ścieżkę obrać by rozpocząć leczenie odwykowe - dane kontaktowe +

Drukuj E-mail

to Leczenie Ciała, Umysłu i Duszy

Ośrodek Leczneia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień MEDICA, został utworzony w ranach Centrum Medycznego MEDICA i jest jednym z nielicznych ośrodków leczenia uzależnień działającym legalnie - posiadamy wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Jednym z naszych atutów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu część oferowanych świadczeń jest refundowana. Więcej Informacji

Detoks Warszawa

Zapewniamy anonimowość, komfortowe warunki medyczne, pełną bazę socjalno-bytową oraz zachowanie stosownej intymności w trakcie udzielanych świadczeń odtruwania alkoholu.

Finansowanie Leczenia

System Ratalny MediRaty - ratalnie.com


Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia